Книги

 

 Перечень книг, в переводе которых я участвовал

 

развитие человеческих ресурсов джой меггисон 1. Джой-Меттьюз Д., Меггинсон Д., Развитие человеческих ресурсов/ Пер. c англ. Р.Ткачука – ЭКСМО,  2006. – 432 с. 

Книга рассказывает как возникло такое понятие, как развитие человеческих ресурсов (РЧР), в ней даны  определения терминов, рассмотрены различные виды  РЧР  и методы его развития,проанализированы методы и принципы оценки результатов, раскрыты проблемы, связанные с  организациией управления и будущими перспективами РЧР.

kris_22. Крис Фримен та Франсиско Лука, Як час спливає: Від епохи промислових революцій до інформаційної революції/ Пер. з англ. Р.Ткачука –  К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 510 с.

Как понять влияние революционных технологий на экономику и общество? Почему экономика без истории и понимания институциональных и технических изменений лишена смысла. В книге описана история пяти технологических революций: гидроэнергетической механизации, промышленной механизации, электрификации, моторизации и компьютеризации.

Spivak_33. Гаятрі Чакраворті Співак, В інших світах. Есеї з питань культурної політики, К.: Всесвіт, 2006. – 480 с.

Показаны взаимоотношения языка, женщины и культуры в контексте современной западной и не-западной цивилизации. Рассмотрен механизм интеграции методологий XX века  — деконструкции, марксизма и  феминизма

 

Public Finance_44. Державні фінанси у розвиткових та перехідних країнах /під.ред. Х.Мартинес-Васкес та Дж.Алм/пер.з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 400 c.  

Проанализированы ступени развития госфинансовых, бюджетных и налоговых систем, а также представлены предложения по повышению эффективности регулирования в сфере государственных финансов. Особое внимание уделено странам Центральной и Восточной Европы и Европейского Союза.

Controlling Modern Government_55. Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах/ Пер. з англійської Р.Ткачука. – К.: “К.І.С.”, 2006. – 274 с.

Сборник эссе – результат комплексного международного (8 стран, 17 ученых) исследования современных тенденций в организации работы органов исполнительной власти

 

The Concise Oxford dictionary_66. Короткий оксфордський політичний словник/Пер. з англ. Сидоров Володимир, Таращук Дмитро, Таращук  Петро, Ткачук  Руслан, Ященко Іван – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2005. — 789 с.

Краткий, популярно написанный справочник, знакомит с главными политическими и экономико-политическими реалиями нашего мира, выдающимися фигурами, способствовавших развитию политологии, и дает краткие исторические справки, помогающие понять тенденции и конфликты современности.

 

Wallace_77. Гелен Волес, Вільям Волес, Творення політики в Європейському Союзі/ Пер. з англ. Р.Ткачука – К.: Основи, 2004. — 871c.

Представлен анализ общих видов политики существующих в Европейском Союзе.

 

 

 

zemlia_88. Земля. Ілюстрована енциклопедія/ Пер. з англ. – К.: Школа, 2004.- 520 с.

 

 

Vlasto_99. А.П. Власто, Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янських народів/ Пер. з англ. Р.Ткачука та Ю.Тереха – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.

 

 

Economics on regulation and antitrust_1010. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика /під ред. В.Кіп. Віскузі/ Пер. з англ. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004. — 1047 с.

«Енциклопедичне за обсягом матеріалу й охопленням сфер державної політики видання,яке стосується використання економічної теорії й емпірічного аналізу для розуміння регуляторної та конкурентної (антимонопольної) політики. Реґуляторна політика охоплює в цій книзі як економічну сферу, так і соціальну.Центральними є питання: які саме неспроможності ринку є підставою для втручання влади в дію ринкових механізмів і за допомогою яких інструментів політики ця інтервенція центральних чи місцевих органів влади виправляє ринок;як визначити ефективність заходів державної політики та їхній вплив на суспільний добробут; як зменшити політичні ризики, пов’язані з надмірним державним втручанням, лобіюванням окремими групами власних економічних інтересів і в чому користь дереґулювання економіки. Для фахівців, відповідальних за вироблення різних напрямків державної політики, службовців центральних і місцевих органів влади, радників,експертів і консультантів у відповідних сферах державного управління й місцевого самоврядування, науковців,викладачів, аспірантів і студентів у галузі економічних і управлінських наук.»

Green_1111. В.Грін, Економетричний аналіз/ Пер. з англ. Р.Ткачука та А.Олійника. – К.: Основи, 2005. — 1107с.

 

 

 

LeDuc.jpg12. Ле Дюк, Лоуренс «Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці (переклад з англ. Р. Ткачук, гол. редактор і автор передмови Дж. Перлін; науковий редактор З. Гриценко – Харків: Центр освітніх ініціатив, 2002 р., 160 с.

 

 

kryz_manage_1213.   Хіт Р. , Кризовий менеджмент для керівників/пер. с англ. Ткачук Р.Л. – К.: Всеувито, 2002. – 566 с.

 

 

 

 

Robbins_1414. К. Робінс, Р. де Ченцо, Основи менеджменту/ Пер. з англ. – К.: Основи, 2002.

 

 

 

 

lambert_Key Problems_1515. Лемберт, Том,  Ключові проблеми керівника: 50 перевірених способів вирішення проблем : пер. з англ. Р.А. Семків, Р.Л. Ткачук . – К.: Всеувито, 2001 . – 303 с.

Порадник присвячено найбільш гострим проблемам менеджменту таким як-переоцінка попиту, недооцінка конкуренції, перевантаження потужностей, неефективна реклама, призупинення темпів продажу, нерезультативна мотивація працівників т ін. Для всіх цих та інших подібних явищ, що завдають відчутної шкоди підприємству, автором запропоновані випробувані часом засоби ефективної протидії. На основі узагальнення досвіду успішних західних компаній пропонується комплекс прийомів, які допоможуть упередити або усунути проблему. Структура книжки дозволить зайнятому керівникові користуватися нею як довідником. Для керівників підприємств і менеджерів усіх рівнів, студентів спеціальності “Менеджмент

Simon_1616. Герберт А. Саймон, Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції/ Пер. з англ. Р.Ткачука– К.: АртЕк, 2001.–392 с.

 

 

 

Hill17. Чарлз В. Л. Гiл, Мiжнародний бiзнес: Конкуренцiя на глобальному ринку/ Пер. з англ. Р.Ткачука та А.Олійника – К.: Основи, 2001.

 

 

 18. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення : Технологія прийняття рішень/ Дес Дерлоу,; Пер. з англ. Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. -К.: Всеувито: Наук. думка, 2001. -242

Посібник містить популярний виклад теорій управління на матеріалі сучасного ділового життя. Автор пропонує розв’язання основних проблем прийняття рішень: баланс інтуїції і розрахунку, диктатури і лідерства, стратегічних і тактичних пріоритетів, еволюційного і революційного у відтворенні управлінської схеми підприємства

19. Крос, К., Гакет, Р. А., Полiтичнi комунiкацiї та новиннi засоби масової  iнформацiї у демократичних країнах: Суперечливi пiдходи/ Пер. з англ. Р.Ткачука– К.: Основи, 2001(Електронний ресурс)

Weiss_ocinuvannia_2020. Вайс К., Оцiнювання/ Пер. з англ. М.Корчинської та Р.Ткачука – К.: Основи, 2000

21. Браун, Пол, Посібник з аналізу державної політики /  Пер. з англ. Л.Тарахан, М.Зарицька, Р.Ткачук, Л.Малець. – К.: Основи, 2000. – 243  с.

 

 

soros_2222. Сорос Джордж, Криза глобального капiталiзму: вiдкрите суспiльство пiд загрозою/ Пер. з англ. Р.Ткачук, А.Фролкiн.- К.:Основи, 1999.-259 с.

 

 

Derzhavni Finansy_2323. Державнi фiнанси: теорiя i практика перехiдного перiоду в Центральнiй Європi/ Пiд ред. Ю.Нємєца та Г.Райта/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.- 542 с.

 

 

korporatyvne_upravlinnia2424. Демб А., Нойбауер Ф.-Ф., Корпоративне управлiння: вiч-на-вiч з парадоксами/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.- 302 с.

 

 

 

 

 

Pryvatyzacia_u_Skhidnij_2525. Приватизацiя у Схiднiй Європi: чи всi можливостi держави вичерпано?/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1995.- 276 с.

 

 

 

Uroky reform_2626. Уроки реформ: За матерiалами мiжнар. конф./ Пер. з англ. – К.: Основи, 1995.- 219 с.

 

 

 

pryvatyzacia v Rosii_Ukraini_baltii_2727. Фрiдман Р., Рапачинський А., Ерл Дж., Приватизацiя в Росiї, Українi та країнах Балтiї/ Пер. з англ. М.Корчинської, Л.Тарахан, Р.Ткачука, В.Чемезової; – К.: Основи, 1994.- 319с.

 

 

jaimie54_5528. Дж.Бекер, “Джеймі”, К: Всесвіт, 2003 р.

shekli_ostannia zbirka29. Р.Шеклі, “Остання збірка”, К: “Зелений пес”, 2006 р.