Резюме на польском

Europass

Curriculum Vitae

Dane osobowe
Nazwisko (a) / Imię (imiona)

Tkaczuk Rusłan

Adres(y) Kijow, Ukraine
Telefon(y) +38-066-412-28-32
WWW  
E-mail(e) info@perevody.kiev.ua
Obywatelstwo Ukraina
Data urodzenia 4 kwietnia 1961 roku
Płeć męska
Preferowane miejsce zatrudnienia / charakter pracy

Tłumacz,  redaktor, inżynier

Doświadczenie zawodowe
Daty (2008 -. Do chwili obecnej)
Zawód lub zajmowane stanowisko Konsultant i tłumacz.Project Banku Światowego,  “Projekt emisji aktów stanu własności gruntów na obszarach wiejskich oraz rozwóju systemu katastralnego” (Rural Land Titling and Cadastre Development Project – Ukraine).
Podstawowy zakres prac i obowiązków Przetwarzanie, tłumaczenie i edycjia dokumentów, korespondencji, informacje i sprawozdania finansowe, biznes plany, umowy, specyfikacje techniczne i dane techniczne, prezentacje i inne materiały związane z projektem. Tłumaczenie konsekutywne.
Nazwa i adres pracodawcy Państwowa agencja do spraw zasobów gruntów Ukrainy3, Narodnogo Opolchenia Str., Kyiv, 03151, Ukraine
Typ działalności lub sektor Organ państwowy
Daty (2005 – do chwili obecnej.)
Zawód lub zajmowane stanowisko Niezależny tłumacz.Projekt ufundowany przez Kanadyjską Agencję  Rozwoju Międzynarodowego/ Kanadyjski Instytut Urbanistyki, “Regionalne zarządzanie i rozwój”.
Podstawowy zakres prac i obowiązków Tłumaczenie i edycjia korespondencji z organizacjami pozarządowymi, wniosków o granty, projektów grantowych, informacji i sprawozdań finansowych, planów pracy, strategii rozwoju regionalnego, case studies, prezentacje i inne materiały związane z projektem.
Nazwa i adres pracodawcy Zespół Realizacji Projektu3, Triohsvyatytelska Street, Office 60, Kyiv, 01001 Ukraine
Typ działalności lub sektor Projekt Rozwoju Międzynarodowego
Daty  (2004 – do chwili obecnej.)
Zawód lub zajmowane stanowisko  Niezależny tłumacz.Urząd Banku Światowego w Ukrainie, Białorusi i Mołdawii.
Podstawowy zakres prac i obowiązków Tłumaczenie i redagowanie sprawozdań z realizacji projektów, prezentacji, systemu odniesienia, sprawozdań z wyników monitorowania i oceny, aid memoire i innych dokumentów Banku
Nazwa i adres pracodawcy INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT  1, Dniprovskiy UzvizKyiv 01010
Typ działalności lub sektor Bank Światowy
Daty (2003 -. 2005) .
Zawód lub zajmowane stanowisko Niezależny tłumacz.Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – Ukraina, projekt “Program Zrównoważonego Rozwoju Municypalnego.
Podstawowy zakres prac i obowiązków Tłumaczenia sprawozdań finansowych, biznes planów, dokumentów międzynarodowych, case studies, prezentacje i inne materiały związane z projektem.  Tłumaczenie na język ukraiński, edycja i publikacja rezultatów i ustaleń Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu (2002) i Deklaracji z Johannesburga.
Daty (2004 – 2005 ).
Zawód lub zajmowane stanowisko Centrum Prawa Europejskiego i Porównawczego w Ministerstwie Sprawiedliwości; program tłumaczenia aktów acquis communautaire. Niezależny tłumacz.Tłumaczenie szeregu rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Rady UE
Podstawowy zakres prac i obowiązków Tłumaczenie szeregu rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Rady UE.
Nazwa i adres pracodawcy Centrum Prawa Europejskiego i PorównawczegoRylskyi lane 12, room 307, Kyiv,  01001 Ukraine
Typ działalności lub sektor Państwowa agencja prawnicza
Daty (2007 – 2008).
Zawód lub zajmowane stanowisko Niezależny tłumacz. TW kanał “Megasport”
Podstawowy zakres prac i obowiązków (Tłumaczenie i edycja skryptów regularnych programów telewizyjnych:- ” GP Racing On Track ” – Formula 1. Pół godziny. Co tygodnia- “WRC All Access” – “Za kulisami wyścigu World Rally Championship” Pół godziny. Raz na dwa tygodnie.

- “WRC Rally Magazine” – “. Przedmowa do wyścigu World Rally Championship.” Pół godziny. Raz na dwa tygodnie.

- “WRC Rally Highlights” – “. Przegląd wyścigu World Rally Championship.” Pół godziny. Raz na dwa tygodnie.

- “Goalissimo” – Przegląd meczów piłki nożnej z całego świata. Pół godziny. Weekly.

- “GLobal Football” – Przegląd meczów piłki nożnej z całego świata. Pół godziny. Weekly.

- “Piłka nożna FIFA World Cup”- Przegląd meczów piłki nożnej z całego świata. Pół godziny. Weekly.

- “Red Bull Air Racing” – Pół godziny.Raz na dwa tygodnie.

- “Nuts” -  Zabawne historie ze świata sportu – Seria półgodzinnych programów

- “Historia sportu” – 45-minutowe programy. (Boks, golf, baseball, krykiet, rugby, itp.)

- “Siłaczy” – Puchar Świata. Konkurs o tytuł “Strongest Man” Seria półgodzinnych programów.

- World Cup snowboard, 2008

Nazwa i adres pracodawcy TW kanał “Megasport”.30 Dmytrivska str, Kyiv, 01601, Ukraine
Typ działalności lub sektor Telewizja
Daty (1984 – 1994)
Zawód lub zajmowane stanowisko  Laboratoria diagnostowanja wymiany ciepła i urządzeń technologicznych w elektrowniach jądrowych (Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy – “Politechnika Kijowska)
Podstawowy zakres prac i obowiązków ,Inżynier, młodszy naukowiec, badacz. Odpowiedzialny za uruchomienie instalacji do badania procesów wymiany ciepła w elementach urządzeń energetycznych ukraińskich elektrowni atomowych
Nazwa i adres pracodawcy 37 Peremohy ave, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy – “Politechnika Kijowska, Kyiv, Ukraine
Typ działalności lub sektor Energetyka
Daty 1978 – 1984,
Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy – “Politechnika Kijowska (NUTU PK), ciepłownictwo, specjalizacja “inżynierna cieplna fizyka”1986 – 1989. Studia podyplomowe w NUTU PK specjalność “Elektrownie jądrowe i fizyka molekularna”1995. – Szkolenie tlumaczeniowe “International Teacher Service “
Poziom w klasyfikacji krajowej lub międzynarodowej Absolwent
Umiejętności i kompetencje
Język(i) ojczysty(e) Ukrainski, Rosyjski
Inne języki
Samoocena umiejętności językowych Rozumienie Mówienie Pisanie
Poziom europejski (*) Słuchanie Czytanie Porozumiewanie się Samodzielne wypowiadanie się
Angielski C2 C2 C2 C2 C2
Polski C1 C1 C1 C1 C1
Umiejętności i kompetencje  w zakresie obsługi komputera 1) MS Word, Office, Excel.2) CAT ( Translation Memory) – Trados, Wordfast
Prawo jazdy  Kategorii B
Informacje dodatkowe 25-roczne doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń.Przetłumaczyłem ponad 40 książekDoświadczenie we współpracy z dostawcami i podwykonawcami w projecie Banku Światowego  “Emisja aktow panstwowych stanu własności na ziemie na obszarach wiejskich i rozwoju systemu kadastrowego”, oraz w zakresie pracy w Laboratorium diagnostowanja wymiany ciepła i urządzeń technologicznych w elektrowniach jądrowych (Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy – “Politechnika Kijowska);

•            3 lata doświadczenia na stanowisku konsultanta w wydziale zakupow projektowych w projecie Banku Światowego  “Emisja aktow panstwowych stanu własności na ziemie na obszarach wiejskich i rozwoju systemu kadastrowego”,przygotowywanie specyfikacij technicznych dla projektów oraz analiza ofert przetargowych ;

•            Bardzo dobra znajomość j. angielskiego, rosyjskiego, i ukrainskiego językow;

•            Doświadczenie w porownianiu i analizę  ofert przetargowych oraz negocjacji z kontraktorami;

Załączniki  PUBLIKACJE(książki w języku rosyjskim i ukraińskim, przetłumaczone z języka angielskiego)Literatura naukowa i gospodarcza

 1. Джой-Меттьюз Д., Меггинсон Д., Развитие человеческих ресурсов/ Пер. c англ. Р.Ткачука – ЭКСМО,  2006. – 432 с.http://www.ozon.ru/context/detail/id/2653982http://www.ozon.ru/context/detail/id/2617581/
 2. Крис Фримен та Франсиско Лука,  Як час спливає: Від епохи промислових революцій до інформаційної революції/ Пер. з англ. Р.Ткачука –  К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 510 с. http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/1436
 3. Гаятрі Чакраворті Співак, В інших світах. Есеї з питань культурної політики, К.: Всесвіт, 2006. – 480 с. http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/1554
 4. Державні фінанси у розвиткових та перехідних країнах /під.ред. Х.Мартинес-Васкес та Дж.Алм/пер.з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 400 c.   http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/1449
 5. Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах/ Пер. з англійської Р.Ткачука. – К.: “К.І.С.”, 2006. – 274 с.
 6. Гелен Волес, Вільям Волес, Творення політики в Європейському Союзі/ Пер. з англ. Р.Ткачука – К.: Основи, 2004. — 871c. http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/3709
 7. Земля. Ілюстрована енциклопедія/ Пер. з англ. – К.: Школа, 2004.- 520 с.  http://publish.knig.net/index.php?id=3&action=edit_book&id_book=186
 8. А.П. Власто, Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янських народів/ Пер. з англ. Р.Ткачука та Ю.Тереха – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/3156
 9. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика /під ред. В.Кіп. Віскузі/ Пер. з англ. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004. — 1047 с.
 10. В.Грін, Економетричний аналіз/ Пер. з англ. Р.Ткачука та А.Олійника. – К.: Основи, 2005. — 1107с.http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/3066
 11. К. Робінс, Р. де Ченцо, Основи менеджменту/ Пер. з англ. – К.: Основи, 2002.http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/3655
 12. Герберт А. Саймон, Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції/ Пер. з англ. Р.Ткачука– К.: АртЕк, 2001.–392 с. http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/3678
 13. Чарлз В. Л. Гiл, Мiжнародний бiзнес: Конкуренцiя на глобальному ринку/ Пер. з англ. Р.Ткачука та А.Олійника – К.: Основи, 2001.  http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/3580
 14. Крос, К., Гакет, Р. А., Полiтичнi комунiкацiї та новиннi засоби масової iнформацiї у демократичних країнах: Суперечливi пiдходи/ Пер. з англ. Р.Ткачука– К.: Основи, 2001
 15. Вайс К., Оцiнювання/ Пер. з англ. М.Корчинської та Р.Ткачука – К.: Основи, 2000
 16. Браун, Пол, Аналiз полiтики/ Пер. з англ. – К.: Основи, 2000.- 317 с.
 17. Сорос Джордж, Криза глобального капiталiзму: вiдкрите суспiльство пiд загрозою/ Пер. з англ. Р.Ткачук, А.Фролкiн.- К.:Основи, 1999.-259 с.
 18. Державнi фiнанси: теорiя i практика перехiдного перiоду в Центральнiй Європi/ Пiд ред. Ю.Нємєца та Г.Райта/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.- 542 с.http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/3763
 19. Демб А., Нойбауер Ф.-Ф., Корпоративне управлiння: вiч-на-вiч з парадоксами/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.- 302 с.
 20. Приватизацiя у Схiднiй Європi: чи всi можливостi держави вичерпано?/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1995.- 276 с.
 21. Уроки реформ: За матерiалами мiжнар. конф./ Пер. з англ. – К.: Основи, 1995.- 219 с.
 22. Фрiдман Р., Рапачинський А., Ерл Дж., Приватизацiя в Росiї, Українi та країнах Балтiї/ Пер. з англ. М.Корчинської, Л.Тарахан, Р.Ткачука, В.Чемезової; – К.: Основи, 1994.- 319с

Książki religijne 

 

Autor: R.C.Spraul

 

“Самою вірою”, “Улюбленці Бога”,”Погляди на життя”, “Захист віри”, “Слава Христа”, “Прагнення до значущості”, “Що написано в Біблії”, “Прогулянка з Ісусом”, “Пізнати Святе письмо”, “Оновлення розуму”, “Самим Писанням”, “Пошуки душі”,”Характер Бога”

 

 Literatura piękna

Б.Бекер, “Джеймі”, К: Всесвіт, 2003 р.

Р.Шеклі, “Остання збірка”, К: “Зелений пес”, 2006 р.